Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Crefydd a Diwylliant

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn credu mai atal ydi’r dechneg fwyaf effeithiol o ddiffodd tanau. Pa un ai a ydych chi’n dathlu pen-blwydd, y Nadolig, y Flwyddyn Newydd neu ŵyl Ddiwylliannol neu Grefyddol, rydym am i chi gadw’n ddiogel pan fydd gennych chi bobl yn eich cartref chi.

Bwriad y canllaw canlynol ydi’ch helpu i gadw’n ddiogel wrth ddathlu.  Mae’r rhestr yn ymdrin â mwyafrif y gwyliau crefyddol a diwylliannol sydd yn digwydd yn ystod y flwyddyn.

Mae mwyafrif y dathliadau hyn yn golygu dod ynghyd gyda theulu a ffrindiau i weddïo, cyfnewid anrhegion, tanio lampau olew a chanhwyllau, paratoi bwyd a gwledda ac yn aml iawn mae tân gwyllt yn rhan hanfodol o rhai o’r dathliadau hyn.

Bwriad y canllaw hwn ydi’ch helpu chi i gadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel ar yr adegau llawen hyn.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen