Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan

Postiwyd

Cafodd diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i dân yn Kronospan, yn y Waun. Derbyniwyd yr alwad am 5.12pm heno ac mae criwiau o'r Waun,  Llangollen, Wrecsam a Glannau Dyfrdwy yn delio gyda thân mewn dau seilo.

Mae'r criwiau yn dal i ddelio gyda'r digwyddiad ar hyd o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen