Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan - diweddariad

Postiwyd

Cafodd diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i dân yn Kronospan, yn y Waun. Derbyniwyd yr alwad am 5.12pm dydd Llun 22ain Hydref.

Roedd y tân, mewn dau seilo a chludfelt, dan reolaeth erbyn 10.36am dydd Mawrth 23ain Hydref.   .

Sefydlwyd mai achos y tân oedd nam mecanyddol yn yr ardal gynhyrchu.  Ni chafodd unrhyw un ei anafu yn ystod y digwyddiad.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen