Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diweddariad 1 Ymateb aml-asiantaeth i'r tywydd garw yng Ngogledd Cymru

Postiwyd

Canolfannau Seibiant ar agor

Fel rhan o'r ymateb aml-asiantaeth i'r tywydd garw yng Ngogledd Cymru, gall Heddlu Gogledd Cymru gadarnhau bod tair 'Canolfan Seibiant' wedi eu hagor er mwyn cynnig cysgod a lluniaeth i'r bobl hynny sydd yn methu cwblhau eu siwrnai neu sy'n cael eu heffeithio arnynt gan y llifogydd mewn unrhyw ffordd.

 

Mae canolfannau wedi'u hagor yn y lleoliadau canlynol:-

 

  • Canolfan Hamdden Rhuthun
  • Canolfan Hamdden Llanelwy yn Ysgol Glan Clwyd
  • Neuadd Goffa, Llanfair Talhaearn

 

Cynghorir aelodau o'r cyhoedd i ddilyn cyngor Asiantaeth yr Amgylchedd ar yr hyn y dylech ei wneud yn ystod llifogydd, dilynwch y ddolen isod:

 

/keeping-you-safe/near-water/advice.aspx?lang=en

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen