Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diweddariad 2 Ymateb aml-asiantaeth i'r tywydd garw yng Ngogledd Cymru

Postiwyd

Gwagio rhannau o Ruddlan

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod hyd at 15 o dai yn rhan isaf Rhuddlan yn Sir Ddinbych yn cael eu gwagio gan fod pryder y bydd Afon Clwyd yn gorlifo.

Yn y cyfamser mae lefelau dŵr Afon Elwy yn Llanelwy yn gostwng yn raddol.

Cynghorir aelodau o'r cyhoedd i ddilyn cyngor Asiantaeth yr Amgylchedd ar beth ddylid ei wneud os oes llifogydd, gweler y ddolen isod:

/keeping-you-safe/near-water/advice.aspx?lang=en

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen