Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Sandycroft - diweddariad

Postiwyd

 

Cafodd criwiau o Lannau Dyfrdwy, Bwcle a Swydd Gaer eu galw i dân mewn busnes ar Prince William's Avenue, Sandycroft am 7.41am.

 

Fe ddefnyddiodd y criwiau 2 set o offer anadlu a 2 bibell ddŵr ac ewyn i ddelio gyda'r tân a oedd dan reolaeth erbyn 8.40am.

 

Cafodd ddeuddeng o geir eu heffeithio gan y tân ac mae achos y tân wedi ei sefydlu fel nam yn y gylched byr.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen