Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ymateb aml-asiantaeth yn Llanelwy

Postiwyd

Mae'r gwasanaethau brys, Cyngor Sir Ddinbych a'r gwasanaethau trydan a dŵr yn cydweithio er mwyn datrys y sefyllfa yn Llanelwy a'r cyffiniau.

Mae'r prif ffyrdd yn ardal Llanelwy bellach ar agor. Mae traffig yn dal i gael ei reoli ar Ffordd Sarn ger Ysbyty Glan Clwyd o ganlyniad i ddŵr sy'n sefyll.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn darparu patrolau ychwanegol yn yr ardaloedd sydd wedi'u heffeithio arnynt er mwyn darparu tawelwch meddwl ac i atal trosedd.

Meddai'r Uwcharolygydd Peter Newton: "Rydym yn parhau i gydweithio â'n hasiantaethau partner er mwyn lleihau effaith y llifogydd yn ardal Llanelwy a thu hwnt. O ganlyniad mae nifer o ffyrdd bellach wedi ail agor gan alluogi pobl i deithio yn ôl yr arfer. Mae Scottish Power wedi gweithio drwy gydol y dydd i sicrhau bod gan nifer o'r tai a effeithiwyd arnynt neithiwr drydan yn eu cartrefi unwaith eto. Sicrhau normalrwydd ar gyfer yr ardal yw'r flaenoriaeth.

Mae canolfannau gwybodaeth symudol Cyngor Sir Ddinbych yn Llyfrgell Llanelwy a Glasdir yn Rhuthun yn darparu cyngor i drigolion rhwng 8am a 6pm, saith diwrnod yr wythnos.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn parhau i weithredu pwmp er mwyn cael gwared ar unrhyw ddŵr sy'n parhau yn yr ardal.

Gellir gweld cyngor gan Asiantaeth yr Amgylchedd ar yr hyn y dylid ei wneud os oes llifogydd drwy ddilyn y ddolen isod:

 

/keeping-you-safe/near-water/advice.aspx?lang=en

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen