Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Digwyddiad Yn Ymwneud â Pheiriant Tân

Postiwyd

Galwyd yr Heddlu a'r gwasanaeth Ambiwlans i ddigwyddiad ar yr A493 ger Pennal, Machynlleth yng Ngwynedd am 5.20pm brynhawn ddoe, Dydd Gwener 13eg Ebril,l wedi i beiriant tân, a oedd yn dychwelyd o ddigwyddiad yng nghanolbarth Cymru lle bu'r criw yn cynorthwyo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, adael y ffordd. Roedd pedwar aelod o'r criw yn teithio yn y peiriant. Fe dderbyniodd dau aelod o'r criw driniaeth yn y fan a'r lle ac fe gludwyd dau i'r ysbyty yn Nhywyn lle cawsant driniaeth am fân anafiadau.

Mae ymchwiliad ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen