Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân Yng Nghlynnog Fawr

Postiwyd

 

Cafodd diffoddwyr tân o Gaernarfon, Pwllheli a Phorthmadog eu galw i dân yng Nghlynnog Fawr am 9.00pm, Ddydd Mercher 18fed Ebrill.

Ar ôl cyrraedd daeth y criwiau wynebu yn wyneb â thân difrifol yn yr eiddo. De ddefnyddiodd pedwar diffoddwr tân offer anadlu a phrif bibell ddŵr i frwydro yn erbyn y fflamau.  Roedd y tân dan reolaeth erbyn 11.49pm.

Cafwyd difrod tân sylweddol ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i achos y tân.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen