Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân Mewn Carafan Yng Nghaernarfon

Postiwyd

Mae dau o bobl wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn tân mewn carafán yng Nghaernarfon.

Digwyddodd y tân am 11.45 o'r gloch ar ddydd Gwener Mai 4 ym Mhlas Brereton yn Ffordd Bangor, Caernarfon.


Cafodd dyn 47 oed ei gymryd i Ysbyty Whiston ar gyfer triniaeth ar gyfer llosgiadau ac mae ei gyflwr yn cael ei ddisgrifio fel sefydlog.


Cafodd dynes 45 oed ei chymryd i Ysbyty Gwynedd am driniaeth am effeithiau anadlu mwg.


Mynychodd dau beiriant o Gaernarfon. Mae achos y tân yn cael ei ymchwilio.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen