Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dod o hyd i gorff yn dilyn tân yn Llanrwst

Postiwyd

 

Cafodd criwiau o Lanrwst a Betws Y Coed eu galw i dân mewn byngalo ar wahân yn  Llys y Bioden, Llanrwst am 8.20o'r gloch y bore yma, Dydd Mercher Mehefin 26.

 

Fe ddefnyddiodd y diffoddwyr tân un bibell ddŵr a dau set o offer anadlu i fynd i mewn i'r eiddo a diffodd y tân.

 

Yn anffodus, daethpwyd o hyd i gorff dyn 97 mlwydd oed yn yr adeilad.

 

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd ar y gweill.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen