Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn ysgubor yn Rhuthun

Postiwyd

Y mae diffoddwyr tân wrthi'n delio gyda thân mewn ysgubor yn Llanrhydd, Rhuthun.

Galwyd criwiau i'r tân am 06.05 o'r gloch ac fe anfonwyd pedwar injan o Ruthun, y Fflint, Corwen a Bwcle i'r fan.

Ar gyrraedd roedd yr ysgubor, a oedd yn cynnwys 20 tunnell o wair a bwyd, yn wenfflam.  Fe ddefnyddiodd y diffoddwyr tân bedair pibell ddŵr a dwy set o offer anadlu i ddiffodd y tân.

Tynnwyd cymaint o wellt â phosibl allan o'r ysgubor er mwyn atal y tân rhag lledaenu ymhellach.

Nid yw achos y tân wedi ei benderfynu eto.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen