Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Digwyddiad yng Ngronant

Postiwyd

Galwyd diffoddwyr tân o'r Rhyl a Phrestatyn i ddigwyddiad yn ymwneud â chemegau brynhawn heddiw.

Galwyd criwiau am 2.54pm i faes carafanau yng Ngronant lle'r oedd cemegau wedi eu cymysgu a nwy wedi ei ryddhau.

Aethpwyd â deg o bobl i'r ysbyty am archwiliad rhagofalus a chafwyd gwared â'r cemegyn.

Roedd y digwyddiad dan reolaeth erbyn 4.33pm

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen