Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dod o hyd i gorff dynes yn dilyn tân yng Ngharrog ger Corwen

Postiwyd

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub ei alw i dân mewn byngalo yng Ngharrog ger Corwen am 15.29 o'r gloch heddiw, Dydd Iau 16eg Ionawr.

 

Fe ddefnyddiodd criwiau o Langollen ddau set o offer anadlu ac un bibell ddŵr i fynd i mewn i'r eiddo.

 

Yn drist iawn, daethpwyd o hyd i gorff dynes 93 mlwydd oed yn yr eiddo.

 

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru bellach ar y gweill.

 

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen