Tân difrifol yn Llanrwst

Postiwyd

Mae dyn 19 mlwydd oed wedi marw ac mae dyn 39 mlwydd oed mewn cyflwr difrifol yn dilyn tân yn Llanrwst yn ystod oriau mân y bore yma (Dydd Gwener 10 Hydref).

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dân mewn fflat llawr cyntaf yn Sgwâr Ancaster, Llanrwst am 06.03 o'r gloch y bore, yn cynnwys pum peiriant o Lanrwst, Conwy, Bae Colwyn a Llandudno, ynghyd â'r peiriant cyrraedd yn uchel o'r Rhyl.

Llwyddodd un dyn, 48 mlwydd oed, i ddianc yn ddianaf.

Cafodd ffordd yr A470 ei chau oherwydd bod cerbydau'r gwasanaethau brys yn bresennol ac y mae disgwyl i'r ffordd aros ar gau am beth amser.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru ar y gweill i sefydlu achos y tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen