Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dod o hyd i gorff dyn yn dilyn tân yn y Rhyl

Postiwyd

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw i dân mewn eiddo ar Stryd Sussex  yn y  Rhyl am 00.02am heddiw, Dydd Mercher 19eg Tachwedd.

Fe ddefnyddiodd y criwiau o'r Rhyl ddwy set o offer anadlu ac un bibell dro i fynd i mewn i'r eiddo.

Yn anffodus, daethant o hyd i gorff dyn yn yr eiddo.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru anwr ar y gweill.

Ni does rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen