Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn adeilad ailgylchu yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam

Postiwyd

 

Mae diffoddwyr tân wrthi'n delio gyda thân mewn adeilad ailgylchu ym Mharc Diwydiannol Wrecsam, Lôn Bryn, Wrecsam.  Derbyniwyd yr alwad am 11.56 o'r gloch heddiw, Dydd Mawrth Ebrill 15.

 

Mae tri chriw o Wrecsam, a chriw o Fwcle, Glannau Dyfrdwy a Johnstown  yn bresennol ynghyd â'r Uned Meistroli Digwyddiadau o'r Rhyl.

 

Mae'r diffoddwyr yn defnyddio offer anadlu, pibellau tro a phibellau dŵr i geisio diffodd y tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen