Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Awyren ysgafn yn plymio i’r ddaear ym Maes Awyr Caernarfon

Postiwyd

Awyren ysgafn yn plymio i'r ddaear ym Maes Awyr  Caernarfon

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru eu galwi'r digwyddiad yn dilyn adroddiadau bod awyren ysgafn wedi plymio i'r ddaear ar redfa Maes Awyr Caernarfon heno (Nod Iau Mai 15) am 18.00o'r gloch.

Aethpwyd â dyn 55 mlwydd oed, a oedd yn yr awyren ar adeg y ddamwain, i'r ysbyty.  Roedd wedi dioddef anafiadau difrodol iawn ac yn anffodus bu farw yn ddiweddarach.

Mae'r adran sy'n ymchwilio i achos damweiniau awyrennau wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen