Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Y Ffenics yn tanio brwdfrydedd ieuenctid Wrecsam

Postiwyd

 

Cymrodd criw o bobl ifanc o'r ardal leol ran yng Nghwrs Y Ffenics yr wythnos diwethaf

Mae cwrs Y Ffenics wedi ei ddylunio'n arbennig i helpu pobl ifanc ailgyfeirio eu bywydau. Drwy gymryd mantais o'u brwdfrydedd i gwblhau gweithgareddau gwerth chweil  a chynhyrchiol y gobaith yw y bydd hyn yn eu helpu i ddod yn rhan o'r gymuned ynghyd â'u cyfoedion.

Cynhaliwyd y cwrs yng ngorsaf dân y Waun.

Meddai Eryl Owen, Cydlynydd Y Ffenics: "Rwyf yn falch o ddweud bod y cwrs wedi bod yn hynod lwyddiannus unwaith yn rhagor.

Nod y cwrs yw ysgogi'r bobl ifanc a'u gwneud i deimlo'n fwy positif amdanynt eu hunain, a fydd, o ganlyniad, yn eu gwneud yn ddinasyddion gwell, a fydd yn eu gwneud yn ddinasyddion gwell .

" Mae'r cwrs yn ddilyniant o gwrs gyntaf y Ffenics ac mae'n rhoi cyfle i'r bobl ifanc feithrin sgiliau arweinyddiaeth.

"Rydym yn mawr obeithio bod y bobl ifanc wedi elwa o fynychu cwrs y Ffenics, ac y byddant yn parhau i elwa yn y dyfodol."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen