Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn cwt ieir yn Marford, Wrecsam

Postiwyd

 

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i daclo tân mewn cwt ieir ym Marford am 19.34 o'r gloch neithiwr, Nos Fercher 28 Mai.

 

Roedd tri chriw o Wrecsam, a chriw o Johnstown, y Peiriant Cyrraedd yn Uchel o Wrecsam a'r Uned Meistroli Digwyddiadau o'r Rhyl yn bresennol a buont yn diffodd y tân gydag offer anadlu, pibellau tro a phrif bibell ddŵr.

 

Fe achosodd y tân ddirfod 100% i'r cwt ac yn anffodus bu farw 24, 000 o gywion bach oedd yn cael eu cadw yno.

 

Fe ddioddefodd un dyn losgiadau i'w freichiau a chafodd ei gludo'r ysbyty mewn ambiwlans am driniaeth.

 

Mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen