Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân mewn hen ysbyty yn Ninbych

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân wrthi'n diffodd tân mewn adeilad gwag ar safle'r hen ysbyty ar Ffordd Prion, Dinbych.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw i'r digwyddiad am 08:40 o'r gloch y bore yma (Dydd Mawrth 8fed Gorffennaf) ac fe anfonwyd dau griw o'r Rhyl, a chriw o Ruthun, yr Wyddgrug a Dinbych ynghyd â'r Peiriant Cyrraedd yn Uchel o'r Rhyl i'r digwyddiad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen