Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn y Waun

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân yn ymladd tân ar ochr yr A5 yn y Waun. Derbyniwyd yr alwad i ddechrau am 8.12pm heno (Mercher 9fed Rhagfyr).

 

Mae pedwar peiriant tân a’r uned amddiffyn amgylcheddol yn mynychu’r digwyddiad.

 

Mae strwythur mawr dros dro yn rhan o’r digwyddiad.

 

Mae’r A5 ar gau rhwng Glendrid a Chylchfan Halton.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen