Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân ym Mae Colwyn

Postiwyd

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i dân mewn eiddo ar Ffordd Abergele, Bae Colwyn am 8.47pm neithiwr (Dydd Llun 16 Mawrth).

 

Fe aeth criwiau o Fae Colwyn Bay, Llandudno, Abergele a'r Rhyl i'r digwyddiad. Roedd y tân dan reolaeth erbyn 11.29pm.

 

Fe ddefnyddiodd ddiffoddwyr tân offer anadlu a phibellau tro i ddiffodd y tân a achosodd ddifrod tân yn yr ystafell fyw a'r gegin a difrod mwg yng ngweddill yr adeilad.  Achoswyd difrod mwg i gartrefi eraill yn yr adeilad.

 

Mae archwiliad ar y cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen