Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Ninbych

Postiwyd

 

Mae diffoddwyr tân wrthi'n delio gyda thân mewn eiddo yn Henllan Place, Dinbych.

Cafodd yr alwad ei derbyn am 16.22 o'r gloch y pnawn yma (Dydd Gwener 17eg Ebrill).

Mae criwiau o Ddinbych, Abergele, Rhuthun a'r Rhyl yn bresennol.

Credir bod yr adeilad carreg lle mae'r tân yn sownd mewn eiddo domestig.

Roedd y tân yn llosgi'n ffyrnig pan gyrhaeddodd y diffoddwyr tân ac maent wrthi'n defnyddio offer anadlu a phibellau tro i geisio diffodd y tân.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen