Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diweddariad mewn perthynas â'r tanau bwriadol ym Mlaenau Ffestiniog

Postiwyd

Mae tri person ifanc yn parhau i fod ar fechnïaeth yn dilyn cyfweliadau pellach ddoe, dydd Iau 23ain Ebrill, mewn perthynas â thân eithin ar dir ger Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog ddydd Mercher 22ain Ebrill.

Mae Heddlu Gogledd Cymru  a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn parhau i gymryd camau priodol i fynd i'r afael â'r mater difrifol hwn.

Meddai'r Uwch Arolygydd Guy Blackwell: "Rydym yn ddiolchgar i'r cyhoedd am eu cydweithrediad a gofynnwn iddynt barhau i bod yn wyliadwrus. Os oes gwelwch unrhyw un yn ymddwyn yn amheus rydym yn eich hannog i gysylltu gyda'r Heddlu ar unwaith ar 101."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen