Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân ym Mhentraeth- ail ddiweddariad

Postiwyd

                                           

Mae diffoddwyr tân mewn gorsaf dannwyd ar yr A5025 ym Mhentraeth, Ynys Môn ar hyn o bryd. Cafwyd yr alwad gyntaf am  04.03 o'r gloch y bore yma (Dydd Gwener 3ydd Ebrill).

 

Mae peiriannau tân o Fangor a Llangefni, a'r peiriant cyrraedd yn uchel o Fangor yn dal i fod yn bresennol.

 

Mae'r diffoddwyr tân wedi llwyddo i fynd i mewn i'r adeilad ac maent bellach yn tampio'r llawr gwaith.

 

Bu'n rhaid i drigolion Ystâd Nant Y Felin adael eu cartrefi a chawsant eu symud i Ysgol Gynradd Pentraeth, a bu'n rhaid cau'r A5025.

 

Mae'r Heddlu wedi gadael i drigolion ddychwelyd i'w cartrefi erbyn hyn, ac mae'r ffordd wedi ei hailagor.

 

Mae'r criwiau a Heddlu Gogledd Cymru wrthi'n ymchwilio i achos y tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen