Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ceir ar dân yn ardal Wrecsam

Postiwyd

Mae ymchwiliad ar y gweill ar ôl i chwe char gael eu rhoi ar dân yn ardal Hightown, Wrecsam heno (nos Sul 14 Mehefin).

Ychydig ar ôl 10pm fe hysbyswyd Heddlu Gogledd Cymru gan y Gwasanaeth Tân ac Achub fod cerbyd ar dân ar Waterloo Close.

Derbyniwyd adroddiadau, drwy ystafell reoli'r heddlu, bod pum cerbyd arall wedi eu rhoi ar dân ac ar hyn o bryd mae cyfanswm o chwe cherbyd wedi eu llosgi.

Mae'r Gwasanaethau Brys, yn cynnwys hofrennydd yr Heddlu, yn bresennol ac mae ymchwiliad ar y gweill.

Meddai'r Prif Arolygydd Jane Banham o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn trin y digwyddiad hwn fel un hynod ddifrifol ac yn ffodus, ni chafodd unrhyw un ei anafu. Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad ger ardal Waterloo Close, i gysylltu â ni ar unwaith.

"Mae patrolau ychwanegol bellach yn cael eu gweithredu a hoffwn dawelu meddyliau trigolion lleol ein bod yn cydweithio'n agos â'r Gwasanaeth Tân ac Achub er mwyn dal yr unigolion perthnasol."

Fe ddylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101 neu gellir ffonio Crimestoppers Cymru yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynnu cyfeirnod S086339.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen