Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Ystâd Ddiwydiannol River Lane, Saltney

Postiwyd

 

 

Mae criwiau’n bresennol mewn tân mewn adeilad yn Ystâd Ddiwydiannol River Lane, Saltney am 1.53 o’r gloch, 27ain Gorffennaf 2015.

 

Mae peiriannau o Lannau Dyfrdwy a Bwcle wedi eu hanfon i’r digwyddiad.

 

Mae  tua 3,000 i 4,000 o  wastraff ar dân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen