Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dynes yn marw yn dilyn tân mewn eiddo yn Nyserth

Postiwyd

 

 

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw i dân mewn eiddo yn Waterfall Road, Dyserth am 4.20 o’r gloch heddiw (Dydd Gwener 18fed Medi).

Cafodd criw o’r Rhyl, Abergele a Treffynnon eu galw i’r digwyddiad ac ar ôl cyrraedd daethant wyneb yn wyneb â thân a oedd wedi lledaenu’n sylweddol ar lawr cyntaf yr adeilad. 

Fe ddefnyddiodd y diffoddwyr tân offer anadlu i fynd i mewn i’r adeilad lle daethant o hyd i gorff y ddynes.

 Mae ymchwiliad ar hy cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru ar y gweill. 

Ni does rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen