Dynes oedrannus yn yr ysbyty ar ôl tân mewn ty yn Abergele

Postiwyd

Mae dynes yn yr ysbyty ar ôl tân mewn ty yn Abergele.

 

Galwyd diffoddwyr tân o Abergele i'r digwyddiad yng Ngorwel, Abergele am 4.19 o'r gloch bore heddiw (Llun 18fed Ionawr).

 

Defnyddiodd y criwiau ddwy bibell ddwr a phedair set o offer anadlu wrth ddelio â'r tân.

 

Achubwyd dynes 86 oed o'r eiddo ac aethpwyd â hi i'r ysbyty. Cafodd dynes arall, 58 oed, archwiliad rhagofalus gan barafeddygon yn yr eiddo.

 

Mae achos y tân yn cael ei archwilio ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen