Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dynes oedrannus yn yr ysbyty ar ôl tân mewn ty yn Abergele

Postiwyd

Mae dynes yn yr ysbyty ar ôl tân mewn ty yn Abergele.

 

Galwyd diffoddwyr tân o Abergele i'r digwyddiad yng Ngorwel, Abergele am 4.19 o'r gloch bore heddiw (Llun 18fed Ionawr).

 

Defnyddiodd y criwiau ddwy bibell ddwr a phedair set o offer anadlu wrth ddelio â'r tân.

 

Achubwyd dynes 86 oed o'r eiddo ac aethpwyd â hi i'r ysbyty. Cafodd dynes arall, 58 oed, archwiliad rhagofalus gan barafeddygon yn yr eiddo.

 

Mae achos y tân yn cael ei archwilio ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen