Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Papur newydd llafar yn helpu lledaenu negeseuon diogelwch tân

Postiwyd

Mae papur newydd llafar yn Nolgellau yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i helpu lledaenu cyngor a allai achub bywydau i drigolion ledled y rhanbarth.

Mae Papur Llafar y Deillion, Dolgellau a'r Cylch yn wasanaeth rhad ac am ddim i bobl na fedr ddarllen papurau newydd lleol. Maent yn darparu tâp wythnosol dwyieithog o newyddion lleol o amgylch yr ardal i unrhyw un sydd wedi ei gofrestru'n ddall neu'n rhannol ddall, ynghyd â thâp cylchgrawn bob pythefnos.

Yn dilyn ymlaen o'r bartneriaeth newydd hon, mae'r tapiau nawr yn cynnwys cyngor ar ddiogelwch tân a manylion sut i wneud cais am archwiliad diogelwch cartref am ddim, sy'n cynnwys cyngor wedi ei deilwra'n benodol ar gyfer pobl sydd â phroblemau gyda'u golwg.

Anfonir y tapiau allan i drigolion ledled Gogledd Cymru.

Cychwynnodd y bartneriaeth ar ôl i Weithiwr Cymorth Diogelwch lleol, John Paul Williams, gysylltu â'r papur llafar a gofyn a fuasent yn ystyried cynnwys manylion ar sut i aros yn ddiogel rhag tân.

Esboniodd John Paul: "Mae Papur Llafar y Deillion Dolgellau a'r Cylch yn cynnig gwasanaeth gwych - mae gweithio gyda nhw yn gyfle ardderchog i ni gysylltu gyda thrigolion y gall fod yn anodd eu cyrraedd, sydd â phroblemau gyda'u golwg.

"Hoffwn ddiolch i'r papur am weithio gyda ni fel hyn, a helpu i gadw trigolion Gogledd Cymru mor ddiogel ag y bo modd. Rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu sut medrwn weithio gyda'n gilydd yn y dyfodol."

Meddai Gareth Roberts o Bapur Llafar y Deillion Dolgellau a'r Cylch: "Rydym wrth ein boddau'n gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a helpu ein gwrandawyr i aros yn ddiogel yn eu cartrefi.

"Rydym yn postio 25 tâp a 35 CD bob wythnos, ac mae ychwanegu'r wybodaeth hon yn golygu ein bod yn pwysleisio pwysigrwydd larymau mwg a'r gwasanaethau sydd ar gael iddynt, ynghyd â'u diweddaru ar y newyddion lleol."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen