Tân mewn eiddo ym Mhenrhyndeudraeth

Postiwyd

Galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i dân mewn eiddo yn Rhes Gwilym, Penrhyndeudraeth am 9.44am fore heddiw (dydd Gwener 13eg Ionawr). 

Anfonwyd dau beiriant i’r digwyddiad a defnyddiwyd offer anadlu a chwistrellwyr dŵr i ddelio gyda’r tân. 

Yn drist, bu farw gŵr yn y digwyddiad.

Mae cyd-archwiliad gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru nawr ar y gweill.

Nid oes mwy o fanylion ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen