Adfeilion pier Bae Colwyn ar dân

Postiwyd

Cafodd criwiau eu galw at dân ym mhier Bae Colwyn am 4.36pm heddiw (Dydd Gwener 10fed Mawrth).

Roedd criw o Fae Colwyn a Llandudno yn bresennol ac mae’r tân bellach dan reolaeth. Oherwydd bod y llanw wedi dod i mewn nid yw’n bosib cadarnhau a yw’r tân wedi ei ddiffodd yn gyfan gwbl ac o’r herwydd bydd y criwiau yn parhau i fod yn bresennol drwy gydol y nos.

Bydd ymchwiliad i achos y tân yn cael ei gynnal yfory.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen