Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diffoddwyr tân o’r Wyddgrug yn codi arian i elusennau lleol

Postiwyd

 

Aeth dwy elusen leol draw i Orsaf Dân yr Wyddgrug yr wythnos diwethaf i dderbyn cyfanswm o £1,500, y swm a godwyd yn ystod yr arddangosfa dân gwyllt a choelcerth flynyddol a gynhaliwyd ym mis Tachwedd. 

Derbyniodd Hosbis Tŷ’r Eos, Wrecsam a Chymdeithas Gymuned Daniel Owen £750.00 yr un. 

Meddai’r Rheolwr Gwylfa Dros Dro, Steven Hill: "Hoffwn ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’r gwaith i drefnu’r goelcerth y llynedd – roedd yn waith tîm yn ystyr y gair gyda phawb yn cydweithio i greu noson ragorol ar gyfer y gymuned gyfan.

"Ein blaenoriaeth ydi cadw trigolion yn ddiogel – ac mae mynd i arddangosfa sydd wedi cael ei threfnu yn ffordd dda o gadw’n ddiogel yn ystod y tymor tân gwyllt.  

“Wrth gwrs, mae’n bwysig cadw diogelwch tân mewn cof drwy gydol y flwyddyn.

“Rydym yn falch o gael gweithio gyda thrigolion yng Ngogledd Cymru i’w cadw mor ddiogel â phosibl, ac mae gweld yr arian yn mynd yn ôl i’r gymuned yn gwneud yr holl waith trefnu a’r gwaith caled yn werth chweil.”

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen