Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Kronospan

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi’n delio gyda thân yn Kronospan, y Waun.

Derbyniwyd yr alwad am 11.14 o’r gloch heddiw (21 Mawrth)

Mae criwiau o’r Waun, Wrecsam a Llangollen yn bresennol ynghyd â’r peiriant cyrraedd yn uchel o Wrecsam.

Mae’r tân wedi ei gyfyngu i gludfelt ar ben seilo.

Nid yw achos y tân wedi ei gadarnhau eto.

Nid oes unrhyw anafiadau yn ôl yr adroddiadau.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen