Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gwrthdrawiad Traffig ar y Ffordd ger Nefyn

Postiwyd

Mae criwiau o Bwllheli, Caernarfon, Abersoch a Chaergybi a’r Uned Amddiffyn yr Amgylchedd o Gaergybi wrthi’n delio gyda gwrthdrawiad traffig ar y ffordd rhwng Cerbyd Nwyddau Trwm (HGV) a Cherbyd 4x4 ar y ffordd rhwng Nefyn a Sarn.

 

Does neb wedi ei anafu.

 

Mae’r Diffoddwyr Tân yn gweithio gydag asiantaethau partner i ddelio gyda gollyngiad tanwydd bychan o’r cerbydau  a wnaeth wrthdaro.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen