Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Achub dynes o dân yn Mancot - diweddariad

Postiwyd

Y anffodus mae’r ddynes 80 oed a gafodd ei hachub o’i chartref ym Mancot neithiwr gan ddiffoddwyr tân wedi wedi marw’r prynhawn yma.

Cafodd criwiau o Lannau Dyfrdwy a Bwlce eu galw i’r eiddo yn Prince William Gardens am 8.46pm ddydd Gwener 15fed Tachwedd.

Cafodd y ddynes ei chludo i’r ysbyty mewn ambiwlans yn dioddef o losgiadau ond yn anffodus bu farw yn yr ysbyty.

Mae ymchwiliad i achos y tân nawr ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen