Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn yr awyr agored yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam

Postiwyd

Mae criwiau o Wrecsam, y Waun a Llangollen wrthi'n delio gyda thân yn yr awyr agored yn Llwyneinion, Rhosllannerchrugog ger Wrecsam.

Mae tunnell o hen deiars ar dân ar dir coediog.

Mae'r tân dan reolaeth ac mae'r diffoddwyr tân wrthi'n tampio'r safle. 

Gofynnwn i bobl gadw draw o'r ardal, a dylai pobl sydd yn byw gerllaw gadw eu ffenestri a drysau ar gau.

Mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen