Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diweddariad - Tan eithin ger Rhewl, Llangollen

Postiwyd
Mae peiriannau o Rhuthin, Dinbych, Corwen, Abergele, Johnstwon a Wrecsam wrthi’n delio gyda digwyddiad yn Rhewl, Llangollen.
Derbyniwyd yr alwad am 1.13pm y prynhawn yma (1af Mehefin)
Ar hyn o bryd mae diffoddwyr tân yn defnyddio curwyr a phibellau tro yn y digwyddiad sydd ar hyn o bryd yn cynnwys eithin, isdyfiant a choedwigaeth.
Gofynnir i bawb osgoi'r ardal hon tra bo'r criwiau'n delio â'r digwyddiad - os ydych chi allan yn cerdded peidiwch â cherdded trwy'r mwg.
Mae criwiau tân yn gweithio gyda chydweithwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru i ddod â'r digwyddiad dan reolaeth.
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen