Diweddariad Pwysig: NI fydd ein ffenestr recriwtio diffoddwyr tân llawn amser yn agor fel y cynlluniwyd

Postiwyd

NI fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn agor ffenestr recriwtio ar gyfer diffoddwyr tân llawn amser fel y cynlluniwyd yr wythnos nesaf ddydd Llun 20 Medi.

Mae'r broses recriwtio diffoddwyr tân llawn amser yn cael ei seibio am y tro.

Rydym yn gwybod y bydd hyn yn siomedig i'r rhai sy'n edrych ymlaen at wneud cais ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster.

Fodd bynnag, er bod ein cynlluniau wedi newid, byddwn yn ymgymryd â recriwtio llawn amser yn y dyfodol felly cofiwch gynnal eich diddordeb ac edrych allan ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ailddechrau'r broses.

Diolch am eich dealltwriaeth

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen