Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2024 - 2029

Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2024 - 2029

Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2024 – 2029

Un o'r prif amcanion ar gyfer gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru yw mynd ati’n barhaus ac mewn modd cynaliadwy i leihau risg a gwella diogelwch dinasyddion a chymunedau.   

Ein cynlluniau ar gyfer 2024 - 2029

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn ymwneud â sut y bydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn rheoli'r risgiau hynny, ac yn parhau i atal ac ymateb i danau ac argyfyngau eraill. 

Rhowch wybod i ni beth rydych CHI’N ei feddwl trwy lenwi ein holiadur ar ôl darllen ein cynigion.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen