Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Digwyddiadau i ymgysylltu efo'r gymuned

Yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus, rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i ymgysylltu efo'r gymuned ac i gasglu adborth a barn.  

 


Conwy

Dydd Mawrth - 12.09.23

Neuadd yr Eglwys y Santes Fair, Conwy, LL32 8LD

7PM



Dydd Mercher - 13.09.23

Y Ganolfan Reolaeth, College Rd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

2PM a 7PM


Ynys Môn

Dydd Iau - 14.09.23

Canolfan Ebeneser, Bridge St, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PN

2PM

Canolfan Gymunedol David Hughes, Cadnant Ct, Beaumaris, Ynys Môn, LL58 8AL

7PM

 

 

Mae lluniaeth a gwasanaeth cyfieithu ar gael ym mhob sesiwn.

Mae'r holl leoliadau yn hygyrch.

 

 

Gallwch ein gwahodd ni i’ch grŵp
Gallwn hefyd ymweld â grwpiau cymorth lleol i gasglu adborth. Os ydych chi’n aelod o grŵp cymunedol ac yr hoffech i ni ddod i siarad â’ch grŵp, cysylltwch â 07787 578 386 neu anfonwch e-bost atom ar: Adolygiaddarpariaethbrys@tangogleddcymru.llyw.cymru

 

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF o amserlen digwyddiadau

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen