Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Opsiwn 1

Cynnal model ymateb 24 awr yn ein gorsafoedd amser cyflawn presennol, gyda gorsafoedd tân y Rhyl a Glannau Dyfrdwy yn newid i system dyletswydd criw dydd.

Ychwanegu tair gorsaf dân staff dydd yng Nghorwen, Porthmadog a Dolgellau, gan adleoli diffoddwyr tân amser cyflawn yn dilyn newidiadau yn y Rhyl, Glannau Dyfrdwy a'r System Dyletswydd Amser Cyflawn Wledig.

Mae'r map isod yn dangos argaeledd amser cyflawn 100% mewn piws ac argaeledd ar-alwad mewn tonau gwahanol o lwyd, yn ddibynnol ar argaeledd ar gyfartaledd (dros dair blynedd).

Lefelau Criwio Presennol

 

Opsiwn 1

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen