Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Opsiwn 2

Model ymateb lle mae gorsafoedd tân y Rhyl a Glannau Dyfrdwy yn newid i system dyletswydd staff dydd.

Cael gwared ar drydydd peiriant tân Wrecsam, gan gadw un peiriant tân wedi’i staffio gan ddiffoddwyr tân amser cyflawn ac un peiriant tân wedi’i staffio
gan ddiffoddwyr tân ar-alwad.

Mae adleoli staff o orsafoedd tân Wrecsam, y Rhyl a Glannau Dyfrdwy a’r System Dyletswydd Amser Cyflawn Wledig yn caniatau ychwanegu tair gorsaf staff dydd, wedi’u lleoli yng Nghorwen, Porthmadog a Dolgellau a chael gostyngiad o 22 yn nifer y diffoddwyr tân amser cyflawn.

Mae'r map isod yn dangos argaeledd amser cyflawn 100% mewn piws ac argaeledd ar-alwad mewn tonau gwahanol o lwyd, yn ddibynnol ar argaeledd ar gyfartaledd (dros dair blynedd).

Lefelau Criwio Presennol

 

Opsiwn 2

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen