Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Perfformiad a Gwella

Perfformiad a Gwella

1.Gwybodaeth ar berfformiad ac ystadegau

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio'n ddiflino i atal tanau ac argyfyngau eraill rhag digwydd, tra'n parhau i fod yn barod i ddelio gydag argyfyngau.

Cliciwch yma i weld pa gynnydd yr ydym yn ei wneud.

2.  Cynlluniau lleihau risg a gwella

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bob amser yn agored i newid ac yn ymdrechu i ddarganfod ffyrdd gwell o amddiffyn cymunedau lleol a'r amgylchedd ehangach.

Dysgu mwy am ein cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol

Gwybod mwy am ein cynlluniau yn y gorffennol 

3.  Adroddiadau archwilio ac arolygu

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn arolygu ei berfformiad yn rheolaidd, ond y mae hefyd yn croesawu adolygiadau allanol o'i gynnydd a'i gynlluniau.

Darllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu mwyaf diweddar

Darllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu hŷn

Crynodeb o Gynigion ar gyfer Gwella gan Archwilio Cymru

SFJA Logo Approved Centre

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen