Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gwasanaethau lle mae gan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Gwasanaethau lle mae gan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Ffioedd ers 1af Ebrill 2021

Adroddiad System Cofnodi Digwyddiadau (IRS) - £83

Adroddiad ymchwiliad llawn i achos tân (FIR) - £429

Ffi cyfweliad (yr awr) £145

Hyfforddiant diwydiannol gan staff yr Adran Hyfforddi £142


Galwadau Gwasanaethau Arbenigol yr awr:

Tendr dŵr / Peiriant mawr arall o'r fflyd goch £419

Fan / Car £184

Llogi Pibell, Safbibell ayb £35

Yn ogystal â Phersonél £26

Gorchudd Arbed £35

Cerbydau eraill £184

Pwmp Ysgafn Cludadwy, Offer Ysgafn £38

Yn ogystal â Phersonél £26

Clirio/Golchi ffyrdd (hyd at 1.5 awr) £350

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen