Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyflog Cystadleuol

Bydd staff cefnogol yn cael eu talu yn unol â'r graddfeydd cyflogau y cytunwyd arnynt gan y Cyd-gyngor ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd dechreuwyr newydd yn dechrau ar waelod y raddfa gyflog a byddant yn derbyn codiadau i frig y raddfa drwy gynyddrannau. Caiff cyflog pob swydd ei hysbysebu fel rhan o'r wybodaeth am y swydd. 

Bydd diffoddwyr tân Llawn Amser, diffoddwyr tân Ar-Alwad a gweithredwyr yr ystafell rheoli yn cael eu talu yn unol â’r graddfeydd cyflog y cytunwyd arnynt gan y Cyd-gyngor ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub Awdurdodau Lleol. Bydd y cyfraddau tâl presennol yn cael eu hysbysebu fel rhan o'r wybodaeth am swyddi gwag pan fydd diffoddwyr tân Llawn Amser llawn a gweithredwyr yr ystafell reoli yn cael eu recriwtio.

Mae gwybodaeth am y cyfraddau tâl presennol ar gyfer diffoddwyr tân Ar Alwad ar gael yma.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen