Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Hyder Anabledd

Fel cyflogwyr Hyder Anabledd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’n ymroddedig i recriwtio a chadw pobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd. Ni fydd ymgeiswyr sydd ag anabledd yn cael eu heithrio os nad yw’n amlwg na fyddent yn gallu cyflawni’r dyletswyddau sy’n ganolog i’r rôl, wedi ystyried addasiadau rhesymol.

Bydd pob ymgeisydd sy’n cyfarfod â gofynion hanfodol y swydd fel y nodir yn y disgrifiad swydd a’r gofynion person yn cael gwarant o gyfweliad. Dylai ymgeiswyr sicrhau eu bod yn cwblhau’r datganiad ynglŷn ag anabledd ar y ffurflen gais er mwyn gwneud yn siŵr fod cyfweliad yn cael ei gynnig, cyhyd â bod y meini prawf hanfodol yn cael eu cyfarfod.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen