Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ein Gorsafoedd Tân

Ein Gorsafoedd Tân

Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub,

Ffordd Salesbury, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy Sir Ddinbych, LL17 0JJ

Ffôn: 01745 535 250

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen