Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Treffynnon

HolywellGorsaf Dân Treffynnon
Stryd Chwitffordd
Treffynnon
Sir y Fflint
CH8 7NJ
Ffôn:01745 535 250

 

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Treffynnon yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

 

Ardal ddaearyddol:

Tref Treffynnon, Mostyn, Bagillt, Babell a Caerwys.

 

Lleoliadau o risg:

Exelsyn

Warwick Chemicals

Cartrefi gofal.

 

Hanes yr orsaf:

Yn rhannu'r tir gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans, ac fe agorodd Gorsaf Dân Treffynnon yn y 60au cynnar lle roedd yn rhan o Frigad Sir y Fflint, cyn symud i Wasanaeth Tân Gogledd Cymru yn 1996.

Ddydd Mercher, Mawrth 4, 1987, cafodd Gorsaf Dân Treffynnon a'r gwasanaeth tân golled mawr gyda marwolaeth y diffoddwr tân Eddie Goodman, gollodd ei fywyd wrth ei waith.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen